STEPNIK LUXURY

Twój Partner w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador
Domu Emisyjnego Manuscriptum
Mariusz Stępnik luxury

Fundatorem projektu oprawy

Biblia Maxima

Z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Polskę, Dom Emisyjny Manuscriptum wraz z fundatorem oprawy Mariuszem Stępnik przedstawia najbardziej widowiskowe Pismo Święte w historii wydawniczej naszego kraju.

STEPNIK LUXURY

Dzieła sztuki

ZŁOTA BIBLIA
PAPIESKA

Pierwsze w Polsce, współczesne, oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych dokonane przez jednego tłumacza w niezwykłej, drogocennej jubilerskiej oprawie.

MARCIN LUTER „BIBLIA WRZEŚNIOWA 1522”

Pierwsze w historii faksymile przełomowego tłumaczenia Nowego Testamentu z 1522 roku dokonanego przez samego Lutra, wydane w 500-rocznicę Reformacji.

JAN GUTENBERG „BIBLIA” MOGUNCJA 1452-1455

Wybitne dzieło warsztatu Mistrza Gutenberga. Najdoskonalsze w dziejach faksymile jednego z najcenniejszych na świecie zachowanych egzemplarzy.

MODLITEWNIK
TYSIĄCLECIA

Specjalna emisja przygotowana na 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Niezwykły Modlitewnik jako drogocenna pamiątka rodowa na pokolenia, w oprawie jubilerskiej.

BIBLIA
KRÓLÓW

Stylizowana na księgi z czasów Bolesława Chrobrego, które służyły manifestacji władzy i potęgi monarchy.

MANUSKRYPT RZEWUSKIEGO - FAKSYMILE

Faksymile - wierna naukowa kopia oryginału w limitowanym nakładzie 200 egz. Wydana z okazji 200lecia rozpoczęcia podróży autora po półwyspie arabskim oprawiona w uszlachetnioną kruszcem oprawę jubilerską.

MIKOŁAJ KOPERNIK
„O OBROTACH”

Pierwsza w historii, idealna faksymile najcenniejszego manuskryptu znajdujący się w Polsce, w drogocennej oprawie jubilerskiej.

BIBLIA
MAXIMA

Z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaprezentowaliśmy najbardziej spektakularne Pismo Święte w historii wydawniczej naszego kraju.

Kodeks Leicester
Leonardo Da Vinci

Kodeks składa się z 18 arkuszy papieru, z których każdy jest złożony na pół i zapisany po obu stronach, tworząc kompletny, 72-stronicowy dokument.

Księga
Umarłych

PAPIRUS POGRZEBOWY, znany również jako Księga Umarłych Ani - Papirus Ani, to jeden z najsłynniejszych starożytnych eksponatów znajdujących się w Dziale Starożytnego Egiptu British Museum.

Manuskrypt Wojnicza
Autor nieznany

Manuskrypt, będący dziełem nieznanego autora datowany na XV wiek, jest jednym z najbardziej zagadkowych artefaktów świata. Z księgi przetrwało 120 stron.

Album
Sistine Chapel

Unikatowy ArtBook w 3 tomach:

PIĘTNASTOWIECZNE FRESKI
SKLEPIENIE
SĄD OSTATECZNY

Edycja limitowana:
1999 egzemplarzy dla całego świata
50 egzemplarzy zarezerwowanych dla Polski

STEPNIK LUXURY

Twój Partner
w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador Domu Emisyjnego Manuscriptum

+48 501 282 017
+ 48 513 715 596
+48 532 314 621
info@mariuszstepnik.com

Twój Partner w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador Domu Emisyjnego Manuscriptum

TOP