Biblia Maxima

Niezwykłe dzieło na 100-lecie Niepodległości

Z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaprezentowaliśmy najbardziej spektakularne Pismo Święte w historii wydawniczej naszego kraju.

W 100. rocznicę urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II, który stał się jej SYMBOLEM, Biblia Maxima trafiła w ręce Polaków.

Chociaż mówimy o 100. rocznicy, nie mamy na myśli jedynie wolności odzyskanej po 123 latach, lecz także tę odzyskaną wiele lat później, gdy zrzucone zostały kajdany komunizmu. Jedną z najważniejszych postaci, która odegrała kluczową rolę był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Papież Polak od początku swojego pontyfikatu wspierał patriotyzm i dążenie Polaków do wolności. Rozbudzał nadzieje i pokrzepiał w chwilach zwątpienia. Dał siłę, która stała się motorem postępujących zmian.

"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

Te słynne słowa padły 2 czerwca 1979 roku podczas pierwszego dnia Jego pielgrzymki do ojczyzny. Odebrane zostały jako wezwanie do walki o zmianę totalitarnego ustroju. Ostatnie dwa zdania wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później „Solidarności”.

BIBLIA MAXIMA jest hołdem jaki pragniemy oddać Papieżowi Polakowi, który stał się SYMBOLEM WOLNOŚCI.

Słowa Papieża Jana Pawła II o wolności

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.
 („Pamięć i tożsamość”, Kraków 2005).
Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni spośród nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych.

Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic. Niestety, II wojna przerwała dobre dzieło, pozostał jednak posiew wolności, który z Bożej Opatrzności owocuje w naszych czasach.

Wraz z całym narodem polskim dziękuję dziś dobremu Bogu za ten niewysłowiony dar Jego miłosierdzia, polecam dusze zmarłych i poległych. Szczególnie w tym dniu proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich rodaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, Jasnogórskiej Pani, zawsze towarzyszy naszej Ojczyźnie i wszystkim rodakom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
11 listopada 1998 r. Przemówienie podczas audiencji generalne w 80. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Premiera w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

28 lutego o godz. 12.00 w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbyła się uroczysta prezentacja monumentalnej Biblii Maximy, inspirowanej średniowiecznymi manuskryptami.

To jedyna taka Biblia w Polsce z barwnymi kanonami Euzebiusza, Apokalipsą Bamberską i oryginalnym przekładem Jakuba Wujka spisanym uwspółcześnioną czcionką o kroju „karolińskiej”.

W średniowieczu Biblie służyły główne do odprawiania liturgii świętej, obliczania ruchomych świąt w kalendarzu i wspomagały funkcjonowanie kościoła. Przepisywane mozolnie przez skrybów, rzadko zawierały całość pisma świętego w jednej książce – ze względu na objętość wszystkich ksiąg biblijnych ograniczano się do wybranych części, najczęściej do Nowego Testamentu, uzupełnionego o Apokalipsę św. Jana Ewangelisty. Najpiękniejszym manuskryptem zapowiadającym rychły koniec świata była Apokalipsa Bamberska z XI wieku.

Biblia średniowieczna, jako manifestacja władzy i potęgi służyła też królom.

Zamawiali oni niezwykle drogie i bogato zdobione rękopisy, mające być symbolem ich statusu. Najczęściej były to Ewangeliarze, na kartach których znajdowały się bogate iluminacje, w sposób alegoryczny wyrażające pretensje do władzy, korony czy wychwalały zasługi i zdobycze fundatora manuskryptu.

Foto: Bolesław Chrobry w koronie koronacyjnej królów polskich
Obraz Marcellego Bacciarellego (1770)

W rocznicę obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dom Emisyjny Manuscriptum przedstawił najbardziej spektakularne Pismo Święte w historii wydawniczej naszego kraju.

Biblia Maxima, w uwspółcześnionym tłumaczeniu Jakuba Wujka, jest jednocześnie pionierskim naukowym opracowaniem Nowego Testamentu zawierającym kanony Euzebiusza. Jak w wiekach średnich, tak i dziś kanony Euzebiusza ułatwiają „nawigację” po Ewangeliach. Ogromną, bo ważącą ponad 10 kilogramów i mierzącą 50 x 35 centymetrów Biblię Maximę rozpoczyna seria kunsztownych miniatur przedstawiających kanony Euzebiusza. W średniowieczu nie istniał podział Pisma Świętego na rozdziały i wersety. Zamiast tego tekst Ewangelii był podzielony na ponumerowane rosnąco fragmenty – perykopy. Kanony Euzebiusza to zestawienie tych perykop z różnych Ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Dzięki temu łatwo odnaleźć podobne fragmenty czy opisy tych samych wydarzeń u różnych Ewangelistów. Jak dotąd żadna inna Biblia w Polsce nie zawierała tego typu dekodowania. Biblia Maxima stworzona została z zastosowaniem reguł, według których powstawały średniowieczne rękopisy. Zachowuje ówczesne zdobienia, krój pisma i ilustracje, a także biżuteryjną oprawę wzorowaną na oryginalnej oprawie introligatorskiej znajdującej się w Muzeum Wieków Średnich w De Cluney we Francji.

Biblię Maxima rozpoczyna seria kunsztownych miniatur przedstawiających kanony Euzebiusza. W średniowieczu nie istniał podział Pisma Świętego na rozdziały i wersety. Zamiast tego tekst Ewangelii podzielony był na numerowane rosnąco fragmenty – perykopy. Kanony Euzebiusza to zestawienie perykop z różnych Ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Dzięki temu łatwo odnaleźć podobne fragmenty czy opisy tych samych wydarzeń u różnych Ewangelistów. Jest to pierwsze tak odkodowane w Polsce Pismo Święte.

Biblię Maxima rozpoczyna seria kunsztownych miniatur przedstawiających kanony Euzebiusza. W średniowieczu nie istniał podział Pisma Świętego na rozdziały i wersety. Zamiast tego tekst Ewangelii podzielony był na numerowane rosnąco fragmenty – perykopy. Kanony Euzebiusza to zestawienie perykop z różnych Ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Dzięki temu łatwo odnaleźć podobne fragmenty czy opisy tych samych wydarzeń u różnych Ewangelistów. Jest to pierwsze tak odkodowane w Polsce Pismo Święte.

Projekt oprawy został wybrany w „plebiscycie wydawniczym” przez odwiedzających Krakowskie Targi Książki w październiku 2018 roku,
a ufundował go prywatny przedsiębiorca Mariusz Stępnik.

 

Biblia Maxima nie jest faksymile oryginalnej biblii średniowiecznej, ale jest księgą artystyczną składającą się z ponad 150 kart pergamenaty (papier imitujący wyglądem i fakturą pergaminu). U podstaw emisji tego dzieła leżało założenie, by stała się rodzinną pamiątką i jednocześnie przedmiotem użytkowym - księgą jednoczącą członków rodziny czytających ją wspólnie, kontemplujących jej treść podczas ważnych rodzinnych okazji.

Oprawa uszlachetniona 24-karatowym złotem i kamieniami jubilerskimi podkreśla wartość księgi w rodzinnych zbiorach i nawiązuje bezpośrednio do średniowiecznych ksiąg takich jak np. Coronation Gospell.

galeria

Biblia Maxima

Specyfikacja księgi

 • Format: 500 x 350 mm
 • Ilość kart: 147
 • Waga: ponad 10 kg
 • Papier: pergamenata Fedrigoni
 • Oprawa: jubilerska, uszlachetniona 24-karatowym złotem
 • Zdobienie: 66 kamieni jubilerskich (61 awers i 5 rewers). Awers: koralowiec-4szt., sugilit-2 szt., chryzopraz-4 szt., larimar-4 szt., koral-8 szt., szafir-8 szt., turkus-11 szt., malachit-16 szt., lapis lazuli-4 szt. | Rewers: turkus-1 szt., malachit-4 szt.
 • 14 Iluminacji ręcznie wyzłacanych 24-karatowym złotem płatkowym
 • 11 Kanonów Euzebiusza ręcznie wyzłacanych 24-karatowym złotem płatkowym
 • Nakład: 100 egzemplarzy
 • Akcesoria: worek lniany, stylizowana skrzynia/etui, rękawiczki, certyfikat ręcznie numerowany podpisany w kancelarii notarialnej, suplement do dzieła
 • ISBN 978-83-952639-1-0

stępnik luxury

Biblia Maxima

Cena:

48.000 PLN

O szczegóły lub dostępność zapytaj pod:

info@mariuszstepnik.com

Twój Partner w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador Domu Emisyjnego Manuscriptum

TOP