Złota Biblia Królewska

OPRAWA JUBILERSKA BIBLII

Na awersie Biblii umieszczone zostały wizerunki przedstawiające czterech Ewangelistów, całość otoczona jest bordiurami z motywem roślinnym. Pośrodku motyw - "Deesis" - średniowieczny, trójczęściowy motyw obrazujący świętych – centralną osobą jest Chrystus, obok Maryja, następnie Jan Chrzciciel. W średniowieczu kompozycje takie były tworzyli aniołowie, święci, apostołowie lub prorocy. Deesis symbolizuje wiarę w Maryję, św. Jana i innych świętych, jako przedstawicieli wybranych i orędowników potępionych, proszących Boga o łaskę przed Sądem Ostatecznym.

Ręcznie numerowane certyfikaty to gwarancja autentyczności nakładu. Specjalne strony przeznaczone na kronikę rodzinną. Zapoczątkuj w swojej rodzinie tradycję przekazywania Biblii z pokolenia na pokolenie.

JUBILEUSZOWE WYDANIE BIBLII

Złota Biblia Królewska to pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Biblii na język polski, ale drugi w historii tej Księgi. Po księdzu Jakubie Wujku, który w roku 1595 ukończył swoją pracę nad tłumaczeniem Starego i Nowego Testamentu na język polski – współcześnie po prawie 400 latach podjął się tego Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk.

Jego praca nad tym, by tekst Biblii był bardziej zrozumiały dla współczesnego czytelnika, trwała prawie 40 lat. Rangę tego ważnego wydania Biblii podkreśla złota oprawa i bursztyny, które stały się dla Polski tak charakterystycznym kamieniem, że można go prawie uznać za nasz kamień narodowy. Wieść niesie, że nawet Rzymianie wyprawiali się na nasze słowiańskie ziemie z zamiarem zdobycia tego pięknego kamienia.

PRZEKŁAD ZŁOTEJ BIBLII PAPIESKIEJ

Złota Biblia Królewska zawiera tłumaczenie, nad którym przez wiele lat pracował Ksiądz Biskup Prof. Kazimierz Romaniuk. Tłumaczenie jest bardzo poetyckie, a całość przekładu posiada szczególne walory literackie, mimo to czyta się je bardzo lekko. Język, jakim posłużył się prof. Romaniuk, jest nie tylko piękny ale i bardzo zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. Styl przekładu nie jest ani archaiczny, ani przesadnie współczesny a zastosowane parafrazy sprawiają, że dla przeciętnego odbiorcy jest to tekst wyjątkowo przystępny. Z punktu widzenia współczesnych przekładów biblijnych, jest tu widoczna tendencja ku komunikatywności treści. Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk postarał się wpleść w treść wyrażenia, których brakowało oryginalnemu językowi Biblii, dzięki czemu dzisiejszy czytelnik jest w stanie bardziej niż w starszych tłumaczeniach biblijnych pojąć przekaz, odnosząc go do ducha czasów obecnych.

WARTOŚĆ DODANA

Złota Biblia Królewska, na końcu każdej Księgi, opatrzona jest komentarzami św. Jana Pawła II (360 stron).

W przedmowie do Biblii Królewskie zamieszczone zostały historycznie ważne teksty:

 • Homilia św. Jana Pawła II z 1979 roku o Chrzcie Polski
 • XX-wieczne teksty Prymasów Polski
 • Śluby Jasnogórskie Króla Jana Kazimierza
 • Fragment adhortacji apostolskiej „Evangelia gaudium” Papieża Franciszka
 • Słowo wstępne Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

Biblia otrzymała osobiste błogosławieństwo świętego Jana Pawła II (Patrona Rodzin), które brzmi: „Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże”. Jest to błogosławieństwo z 19 marca 2005 roku, skierowane przez Papieża do rodzin całego świata na kilkanaście dni przed śmiercią. Był to jeden z ostatnich dokumentów, podpisany przez naszego Papieża Polaka. Dla rodzin, które trzymają w rękach to wydanie, jest to bezcenny dar duchowy. Honorowy patronat nad wydaniem Biblii objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

CENNY ŚRODEK BIBLII

Poza wartością jaką jest współczesny przekład teksu biblijnego, opatrzonego komentarzami św. Jana Pawła II, wartością samą w sobie są również niezwykłe ilustracje. Aż 83 ryciny najsłynniejszego ilustratora Pisma Świętego, francuskiego artysty Gustava Doré`a (1832-1883) zdobią naszą Złotą Biblię Papieską.

Ten francuski artysta stworzył kilkaset wybitnych ilustracji przedstawiających historie biblijne. Jego prace charakteryzował styl bardzo realistyczny, za co autor bywał często krytykowany przez sobie współczesnych, ale do dziś jego ilustracje są najbardziej znane i najczęściej publikowane w bibliach wydawanych w różnych językach dziewiętnastowiecznej Europy. Biblijne ryciny wydrukowane zostały w kolorze sepii.

Dodatkowo znajdują się tam historyczne ilustracje Chrztu Polski. Na wewnętrznych stronach okładek umieszczono barwne, średniowieczne mapy Świata i Ziemi Świętej, które dodatkowo uatrakcyjniają Księgę. Jedna z nich, przedstawiająca Jerozolimę jako centrum ówczesnego świata, jest uznawana za najstarszą zachowaną mapę przed¬stawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata. Druga to Mapa z Ebstorf, największa ze znanych przedstawień Świata w średniowieczu – mappa mundi. Namalowana jest na 33 zszytych kawałkach pergaminu. Swoją nazwę zawdzięcza dawnemu klasztorowi Benedyktynek w Ebstorf. Datowana na rok 1234, przez długie lata przypisywana geografowi Gerwazemu z Tilbury. Jednak współczesne datowania paleograficzne wskazują na rok 1300.

Biblia wydrukowana została na papierze najwyższej jakości. Czytelny druk oraz kremowy kolor kart nie męczą wzroku. Biblia posiada 2 bawełniane zakładki rypsowe i została zszyta również bawełnianymi nićmi.

Specyfikacja Księgi:

 • Format: 335x265 mm
 • Liczba stron: 1464 (360 stron komentarzy Jana Pawła II)
 • Okładka: uszlachetniona 24-karatowym złotem
 • Zdobienie: kamienie jubilerskie (turkusy, korale, malachity)
 • Waga: ponad 5 kg
 • Nakład: 98 egzemplarzy. Każdy egzemplarz poświadczony aktem notarialnym.
 • Dodatki: Drewniana stylizowana skrzynia na księgę, sztaluga drewniana, worek jutowy, rękawiczki.

galeria

Złota Biblia Królewska

stępnik luxury

Złota Biblia Królewska

Cena:

21.500 PLN

O szczegóły lub dostępność zapytaj pod:

info@mariuszstepnik.com

Twój Partner w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador Domu Emisyjnego Manuscriptum

TOP