BIBLIA KRÓLÓW

Biblia Królów to prawdziwa perła wśród biżuteryjnych ksiąg Domu Emisyjnego Manuscriptum. Stylizowana na księgi z czasów Bolesława Chrobrego, które służyły manifestacji władzy i potęgi monarchy. Biblia Królów wydana z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski, to także księga iście patriotyczna, nawiązująca do czasów świetności Polski. Niezwykła pod każdym względem.

Na awersie Biblii umieszczone zostały wizerunki przedstawiające czterech Ewangelistów, całość otoczona jest bordiurami z motywem roślinnym. Pośrodku motyw - "Deesis" - średniowieczny, trójczęściowy motyw obrazujący świętych – centralną osobą jest Chrystus, obok Maryja, następnie Jan Chrzciciel. W średniowieczu kompozycje takie były tworzyli aniołowie, święci, apostołowie lub prorocy. Deesis symbolizuje wiarę w Maryję, św. Jana i innych świętych, jako przedstawicieli wybranych i orędowników potępionych, proszących Boga o łaskę przed Sądem Ostatecznym.

Biblie za czasów Średniowiecza

Zanim, w połowie XV wieku Gutenberg wynalazł druk, książki pisane były ręcznie. W średniowieczu cierpliwe ręcznie przepisywali je skrybowie. Wszystkie były więc manuskryptami od łac. manus – ręka, scribere – pisać, czyli rękopisami. Praca skrybów była mozolna, trudna, ale jej efekty do dziś zachwycają. Księgi stanowiły wtedy ogromną wartość, nie tylko z powodu niewielkiej dostępności materiałów i zdobień, ale z powodu nielicznych ludzi mających takie umiejętności.

Skrybowie w ogromnej większości byli duchownymi, którzy w klasztornych skryptoriach pracowicie pisali i przepisywali różnorakie dzieła. Najwięcej powstawało ksiąg o tematyce religijnej. Były one potrzebne do sprawowania liturgii, do obliczania świąt ruchomych, do spisywania żywotów świętych, jednym słowem - do funkcjonowania Kościoła. Nic więc dziwnego, że najczęściej w owym czasie przepisywano Biblię - księgę najważniejszą. Rzadko jednak zamieszczano całość pisma świętego w jednej książce – ze względu na objętość Biblii, ograniczano się do poszczególnych części. Wielkim powodzeniem cieszyły się Ewangeliarze, czyli księgi zawierające tekst wszystkich czterech Ewangelii. Ponieważ w średniowieczu wypatrywano rychłego końca świata często przypominano Apokalipsę św. Jana Ewangelisty.

Księgi manifestujące potęgę właściciela

Księgi w średniowieczu służyły również władcom jako manifestacja władzy i potęgi. Jako najbogatsi, zamawiali niezwykle drogie i bogato zdobione rękopisy, mające być symbolem ich statusu. Najczęściej były to właśnie księgi Biblijne, zwłaszcza Ewangeliarze. Nierzadko na ich kartach znajdowały się bogate ilustracje, które w sposób alegoryczny wyrażały pretensje do władzy nad różnymi ludami, do koron lub wychwalały zasługi fundatora manuskryptu. Historie biblijne spisane na ich kartach łączono symbolicznie z osobą władcy, którego władza pochodzić miała od Boga.

Art-book Biblia Królów

Nasza Biblia Królów, stylizowana na czasy Bolesława Chrobrego z tych właśnie powodów jest księgą inną niż wszystkie wydane jak dotąd w Polsce. Zawiera tekst czterech Ewangelii i Apokalipsy i emitowana jest z zastosowaniem reguł, według których powstawały średniowieczne rękopisy, Biblia Królów zachowuje ówczesne zdobienia, krój pisma i ilustracje, a także bogatą okładkę wzorowaną na najświetniejszych oprawach średniowiecznych manuskryptów.

Tworząc Biblię Królów użyliśmy średniowiecznej czcionki „karolińskiej”, namalowaliśmy bogate miniatury, oraz dodaliśmy iluminacje inspirowane Ewangeliarzem Ottona III, który w 1000 roku w Gnieźnie założył swój złoty diadem Bolesławowi Chrobremu na dowód przyjaźni i uznania. Na ten niezwykły art.-book składa się ponad 150 kart imitujących wyglądem i fakturą pergamin.

Bolesław Chrobry i Otton III

W swej kronice Gall Anonim tak opisał relację władców

„Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował przedziwne wprost cuda; najpierw hufce, przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry, na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stojące hufce wyróżniała odmienna barwa strojów. A nie była to tania pstrokacizna, byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć gdziekolwiek na świecie [...]. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa, to co widzę większe jest niż wieść głosiła [...]. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek przemierza i przyjaźni [...] i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego[2], w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się przyjaźnią, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego”.

Kanony Euzebiusza

Biblię Królów rozpoczyna seria kunsztownych miniatur przedstawiających kanony Euzebiusza. W średniowieczu nie istniał podział Pisma Świętego na rozdziały i wersety. Zamiast tego tekst Ewangelii podzielony był na numerowane rosnąco fragmenty – perykopy. Kanony Euzebiusza to zestawienie perykop z różnych Ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Dzięki temu, łatwo odnaleźć podobne fragmenty czy opisy tych samych wydarzeń u różnych Ewangelistów. Jest to pierwsze tak odkodowane w Polsce Pismo Święte.

galeria

BIBLIA KRÓLÓW

stępnik luxury

BIBLIA KRÓLÓW

Cena:

12.900 PLN

O szczegóły lub dostępność zapytaj pod:

info@mariuszstepnik.com

Twój Partner w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador Domu Emisyjnego Manuscriptum

TOP