Złota Biblia Papieska

Pierwsza w 1050-letniej historii Polski Biblia w całości uszlachetniona najcenniejszym, 24-karatowym złotem.
Księga oprawiona w misternie wykonaną oprawę jubilerską ozdobioną aż 20 kamieniami.
5-etapowe ręczne malarstwo olejne oraz ręczna oprawa Biblii stanowią o wyjątkowości tego dzieła sztuki.
Limitowany nakład Biblii to zaledwie 999 egzemplarzy…tylko 1 na 38 tysięcy Polaków będzie posiadaczem tego arcydzieła rękodzielnictwa.

Ręcznie numerowane certyfikaty to gwarancja autentyczności nakładu.
Specjalne strony przeznaczone na kronikę rodzinną.
Zapoczątkuj w swojej rodzinie tradycję przekazywania Biblii z pokolenia na pokolenie.

OPRAWA JUBILERSKA BIBLII

Przód Księgi (czyli awers) zdobi ręcznie malowany wizerunek Świętej Rodziny (św. Jan Paweł II został wszakże Patronem Rodzin). Tylna okładka (czyli rewers) to postać Chrystusa Zmartwychwstałego.

Ręczne malarstwo olejne wykonane na podkładzie drewnianym, którym jest specjalnie preparowana 5 milimetrowa płyta. Grzbiet okładki został ozdobiony medalionami z wizerunkami postaci czterech Ewangelistów oraz napisem "Złota Biblia Papieska".

Kunsztowna oprawa Księgi została wzmocniona specjalnymi guzami, zdobionymi 20 bursztynami, dzięki czemu nawet wielokrotne jej otwarcie nie skraca „życia” tej ważnej pozycji biblioteki domowej. Oprawa jest wykonana metodami rzemieślniczymi. Każdy egzemplarz to efekt pracy rękodzielniczej artystów rzeźbiarzy, grafików, malarzy, złotników-jubilerów, introligatorów i galwanoplastyków. Okładki są oprawne w ręcznie barwioną, naturalną skórę koźlęcą. Brzegi stron Biblii pokryto złotą folią.

JUBILEUSZOWE WYDANIE BIBLII

Złota Biblia Papieska to pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Biblii na język polski, ale drugi w historii tej Księgi. Po księdzu Jakubie Wujku, który w roku 1595 ukończył swoją pracę nad tłumaczeniem Starego i Nowego Testamentu na język polski – współcześnie po prawie 400 latach podjął się tego Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk.

Jego praca nad tym, by tekst Biblii był bardziej zrozumiały dla współczesnego czytelnika, trwała prawie 40 lat. Rangę tego ważnego wydania Biblii podkreśla złota oprawa i bursztyny, które stały się dla Polski tak charakterystycznym kamieniem, że można go prawie uznać za nasz kamień narodowy. Wieść niesie, że nawet Rzymianie wyprawiali się na nasze słowiańskie ziemie z zamiarem zdobycia tego pięknego kamienia.

PRZEKŁAD ZŁOTEJ BIBLII PAPIESKIEJ

Złota Biblia Papieska zawiera tłumaczenie, nad którym przez wiele lat pracował Ksiądz Biskup Prof. Kazimierz Romaniuk. Tłumaczenie jest bardzo poetyckie, a całość przekładu posiada szczególne walory literackie, mimo to czyta się je bardzo lekko. Język, jakim posłużył się prof. Romaniuk, jest nie tylko piękny ale i bardzo zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. Styl przekładu nie jest ani archaiczny, ani przesadnie współczesny a zastosowane parafrazy sprawiają, że dla przeciętnego odbiorcy jest to tekst wyjątkowo przystępny. Z punktu widzenia współczesnych przekładów biblijnych, jest tu widoczna tendencja ku komunikatywności treści. Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk postarał się wpleść w treść wyrażenia, których brakowało oryginalnemu językowi Biblii, dzięki czemu dzisiejszy czytelnik jest w stanie bardziej niż w starszych tłumaczeniach biblijnych pojąć przekaz, odnosząc go do ducha czasów obecnych.

SYMBOLIKA OPRAWY

Ze względu na nazwę naszej Księgi, Złota Biblia Papieska, pierwszą stronę pełnej złota okładki celowo zdobi ikona Świętej Rodziny. Papież Jan Paweł II był przecież patronem rodzin i rodzinom szczególnie błogosławił. Ikona ta nie ilustruje żadnego z wydarzeń zbawczych, ale ukazuje misterium Świętej Rodziny. Jest obrazem wzajemnych relacji rodziny. Jezus, Maryja i Józef kroczyli wspólnie drogą życia i w ten sam sposób wzrastali w obliczu Boga. Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej, wspólnoty Kościoła, ludu Bożego oraz Rodziny Bożej ukrytej pod opieką Boga. Symbolicznie ważne są również kolory zastosowane w ikonie, szczególnie ilość złota, które w ikonografii symbolizuje świętość, niezniszczalność i chwałę Bożą, oraz życie w Królestwie Bożym.

Takie też niesie przesłanie Złota Biblia Papieska oraz jej złocona oprawa. Biblia ta powinna znaleźć szczególne miejsce w domu każdej rodziny. Ikona Świętej Rodziny została oryginalnie „napisana” przez Marię-Paulę, mniszkę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie, na zamówienie Marii i Ludwika d’Ammonville - odpowiedzialnych za Ruch Equipes Notre-Dame. W roku 1988 podczas Międzynarodowego Kongresu Equipes Notre-Dame, została ofiarowana przedstawicielom polskiego Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła.

Grzbiet okładki zdobią postacie 4 Ewangelistów kanonicznych. Byli nimi Mateusz i Jan - bezpośredni apostołowie Jezusa, oraz ich dwaj uczniowie, nieznający Jezusa - Marek i Łukasz. To oni spisali cztery księgi Nowego Testamentu, ukazując tym samym życie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa.

Mateusz - autor pierwszej ewangelii - w swych ewangeliach przedstawił życie Jezusa w 4 etapach: narodziny, dzieciństwo, czyny Jana Chrzciciela, działalność Jezusa w Galilei, jego mękę i zmartwychwstanie. Ikonografia prezentuje go jako anioła lub uskrzydloną postać.

Jan - autor ostatniej ewangelii - był osobiście przez Jezusa powołany na ucznia. Wiernie mu towarzyszył i wraz z nim głosił Słowo Boże. Jego ewangelia opisuje działalność i cierpienie Jezusa. Zasłynął z napisania Apokalipsy. Doświadczył naocznie cierpienia i śmierci Jezusa. Przez Jana najpotężniej przemawia Duch Święty. Ponieważ patrzył bardzo przenikliwie, w ikonografii przedstawia się go jako orła (który jako jedyne zwierzę może spojrzeć prosto w słońce).

Marek - twórca drugiej, najkrótszej ewangelii - to ten, który nie widział ale uwierzył w Jezusa. Jego dobra nowina najprawdopodobniej powstała w Rzymie i mówi o dziejach Jana Chrzciciela na pustyni, z relacji św. Piotra. Ikonografia przedstawia Marka jako biskupa w specjalnym ubraniu. Często też symbolizuje go skrzydlaty lew z drzewem figowym lub zwojem.

Łukasz - autor trzeciej ewangelii - napisał ją w oparciu o opowiadania ludzi, którzy znali Jezusa. Najprawdopodobniej zrobił to na prośbę Apostoła Pawła, który jako uczeń Jezusa przekazał mu jego rady i wskazówki. W ikonografii napisany jest jako modlący się człowiek, ale symbolizuje go również wół - zwierzę pracowite i ofiarne, bo tak opisał on Jezusa, jako sługę ludzi i ofiarę za ludzkość.

 

Rewers oprawy zdobi postać Chrystusa Zmartwychwstałego. To typowe w religii chrześcijańskiej wyobrażenie najważniejszego momentu objawienia Chrystusa zaraz po zmartwychwstaniu opisane w Nowym Testamencie przez Św. Mateusza. Chrystus ze sztandarem rezurekcyjnym wychodzący z grobu i ukazujący się aniołom, towarzyszącym mu od momentu złożenia jego ciała w grobie oraz niewiastom, wśród których była Maria Magdalena. Nie jest to kopia żadnego znanego dzieła a raczej interpretacja zapisów Ewangelii i wyobrażenie artysty projektującego tą część oprawy jubilerskiej.

WARTOŚĆ DODANA

Złota Biblia Papieska, na końcu każdej Księgi, opatrzona jest komentarzami św. Jana Pawła II (360 stron).

W przedmowie do Biblii zamieszczone zostały historycznie ważne teksty:
Homilia św. Jana Pawła II z 1979 roku o Chrzcie Polski
XX-wieczne teksty Prymasów Polski
Śluby Jasnogórskie Króla Jana Kazimierza
Fragment adhortacji apostolskiej „Evangelia gaudium” Papieża Franciszka
Słowo wstępne Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

Biblia otrzymała osobiste błogosławieństwo świętego Jana Pawła II (Patrona Rodzin), które brzmi: „Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże”. Jest to błogosławieństwo z 19 marca 2005 roku, skierowane przez Papieża do rodzin całego świata na kilkanaście dni przed śmiercią. Był to jeden z ostatnich dokumentów, podpisany przez naszego Papieża Polaka. Dla rodzin, które trzymają w rękach to wydanie, jest to bezcenny dar duchowy. Honorowy patronat nad wydaniem Biblii objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

CENNY ŚRODEK BIBLII

Poza wartością jaką jest współczesny przekład teksu biblijnego, opatrzonego komentarzami św. Jana Pawła II, wartością samą w sobie są również niezwykłe ilustracje. Aż 83 ryciny najsłynniejszego ilustratora Pisma Świętego, francuskiego artysty Gustava Doré`a (1832-1883) zdobią naszą Złotą Biblię Papieską.

Ten francuski artysta stworzył kilkaset wybitnych ilustracji przedstawiających historie biblijne. Jego prace charakteryzował styl bardzo realistyczny, za co autor bywał często krytykowany przez sobie współczesnych, ale do dziś jego ilustracje są najbardziej znane i najczęściej publikowane w bibliach wydawanych w różnych językach dziewiętnastowiecznej Europy. Biblijne ryciny wydrukowane zostały w kolorze sepii.

Dodatkowo znajdują się tam historyczne ilustracje Chrztu Polski. Na wewnętrznych stronach okładek umieszczono barwne, średniowieczne mapy Świata i Ziemi Świętej, które dodatkowo uatrakcyjniają Księgę. Jedna z nich, przedstawiająca Jerozolimę jako centrum ówczesnego świata, jest uznawana za najstarszą zachowaną mapę przed­stawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata. Druga to Mapa z Ebstorf, największa ze znanych przedstawień Świata w średniowieczu – mappa mundi. Namalowana jest na 33 zszytych kawałkach pergaminu. Swoją nazwę zawdzięcza dawnemu klasztorowi Benedyktynek w Ebstorf. Datowana na rok 1234, przez długie lata przypisywana geografowi Gerwazemu z Tilbury. Jednak współczesne datowania paleograficzne wskazują na rok 1300.

Biblia wydrukowana została na papierze najwyższej jakości. Czytelny druk oraz kremowy kolor kart nie męczą wzroku. Biblia posiada 2 bawełniane zakładki rypsowe i została zszyta również bawełnianymi nićmi.

galeria

Złota Biblia Papieska

stępnik luxury

Złota Biblia Papieska

Cena:

16.000 PLN

O szczegóły lub dostępność zapytaj pod:

info@mariuszstepnik.com

Twój Partner w Świecie Sztuki i Piękna

Ambasador Domu Emisyjnego Manuscriptum

TOP